• English
  • Austria
  • Deutsch
  • Czech
  • Slovak
Slovak
Košík
Košík:

Brands24 Ti umožňuje vrátiť tovar až do 60 dní, lehota platí odo dňa doručenia tovaru až po navrátenie tovaru predávajúcemu. Podmienkou navrátenia je navrátenie tovaru s nepoužitom , nepoškodenom, čistom stave a bez zápachov spolu s originálnymi visačkami, obalovým materiálom ( vrátane krabice v ktorej bol tovar doručený ), kópiou faktúry a vyplneným formulárom pre navrátenie tovaru.

Link na formulár na navrátenie tovaru : Návratka >

Adresa na navrátenie tovaru: Brands24, Hattalová 12/A, 831 03, Bratislava. Balíky je potrebné zaslať na uvedenú adresu skladu a miesta pre príjem vratiek, nie na poštu ani na fakturačnú adresu.

Výmena tovaru

Počas 60 dňovej lehoty má kupujúci právo na výmenu  tovaru za akýkoľvek iný tovar z aktuálnej ponuky Brands24. Výmena je bezplatná, poštovné za tovar na výmenu je zdarma. Po výmene už nie je možné žiadať navrátenie kúpnej ceny.

Ako postupovať pri výmene tovaru

Pre rýchle vybavenie výmeny odporúčame oznámiť svoj zámer výmeny tovaru čo najskôr po zistení potreby výmeny emailom na adresu: shop@brands24.eu. Do emailu je potrebné uviesť číslo objednávky, presný názov tovaru, ktorý chcete vymeniť a tovar o ktorý máte na výmenu záujem. Naše zákaznícke centrum následne na základe emailu upraví pôvodnú objednávku a tovar na výmenu zarezervuje. Výmena bude vybavená hneď po obdržaní navráteného tovaru.

Expresná výmena do 48h

Expresná výmena do 48h sa dá uplatniť pri objednaní tovaru na výmenu, ktorý kupujúci uhradí ( ako pri štandartnej novej objednávke).  Po obdržaní tovaru, ktorý kupujúci zaslal na výmenu mu budú penažné prostriedky za vrátený tovar navrátené prevodom na účet.

Kredit

Počas 60 dňovej lehoty na navrátenie tovaru môžeš vrátiť tovar s možnosťou navrátenia kúpnej ceny formou kreditu na nákup nového tovaru. Kredit ti bude zaslaný emailom po navráteni tovaru v podobe elektronického kódu, ktorý si uplatníš online pri vytvárani novej objednávky. Kredit má platnosť 12 mesiacov a je jednorázový ( dá sa uplatniť iba pri jednej objednávke ).

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplnynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v iba rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Pre právoplatné odstúpenie od zmluvy kupujúci čo najskôr oznámi predávajúcemu zámer odstúpiť od zmluvy, a to písomne emailom na shop@brands24.eu, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je povinný doručiť spolu s tovarom kópiu faktúry a formulár na navrátenie tovaru ohsahujúci číslo bankového účtu pre navrátenie kúpnej ceny. V prípade, že tovar bol riadne a včas kupujúcemu doručený, náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, predávajúci vráti alebo nahradí kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto žiadame v záujme kupujúceho zaslať späť nepoužívaný, čistý, nepoškodený, kompletný s visačkou, (podľa možnosti v originálnom obale, s príbalovým letákom a pod., plavky a spodné prádlo musia byť navrátené spolu s hygienickými ochrannými prvkami) spolu s dokladom o kúpe na adresu: Brands24, Hattalová 12/A, 831 03, Bratislava.  Link na vytlačenie Navratky ( formuláru na navrátenie tovaru): NÁVRATKA >

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.Kúpna cena bude kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Odporúčame tovar zaslať doporučene a poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Náklady na navrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

 

Reklamácie

V prípade že sa na produkte objavila závada, na ktorú sa vzľahuje záruka, odporúčame zákazníkom aby nás pred odoslaním tovaru konktaktovali ohľadom postupu uplatnenia a vybanvenia reklamácie. 

Všetky informácie k reklamáciam, záruke sú uvedené v Obchodných podmienach, článku VII. "Záruka a Reklamácie" > 

Odporúčame prečítať si Podrobné informácie k účelu a starostlivosti obuvi > 

Upozornenie

Ak bol tovar doručený v krabici, je potrebné ho zaslať naspäť v krabici. Veci balíme zámerne do krabíc aby sa počas prepravy nepoškodili ani nepokrčili. Preto prosíme zákazníkov aby tovar zasielali naspäť v obale v ktorom ho dostali, prípadne inej krabici. Za poškodenie tovaru počas prepravy späť k nám neručíme. Poškodený tovar nebude prijatý.

V prípade akýchkoľvek otázok, naša zákaznícka podpora je k dispozícii každý pracovný deň od 9:00 - 17:00.

 

Next 176
Zaregistruj sa a získaj 5€ kupón na Tvoj prvý nákup. Stačí vyplníť jednoduchý formulár :)Teraz registrovať >